looding

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kameroğlu Kuyumculuk ve Dış Ticaret Ltd.Şti küreselleşen pazarda bir dünya şirketi olmak için müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit edip; süreç, ürün ve hizmet kalitesini bu beklentilere cevap verecek şekilde, tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmektedir. Bu doğrultuda şirketimizdeki faaliyetlerde kalite, çevre, iş güvenliği ve iş sağlığı bakımından şu ölçütlere uygunluğu garanti ederiz:

Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlarız.

Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yapar ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz.

Süreçlerimizde her türlü kaynağın en verimli biçimde kullanılmasını ilke ediniriz.

İçeride ve dışarıda irtibat içinde bulunduğumuz her tekil veya tüzel kişiliği birer iş ortağı olarak görür ve onlarla ilişkilerimizi karşılıklı fayda esasında güvene dayalı sürekli olarak geliştiririz.

Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemleri geliştiririz.

Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bize katılmalarını teşvik etmenin sosyal bir sorumluluk olduğuna inanır ve bu sorumluluğumuzu yerine getiririz.